Więcej informacji:

info@lisisynowie.pl

Telefon:

Komórkowy: +48 502 160 920
Fax: +48 46 857 10 30

Adres:

LIS & SYNOWIE
ul. Porzeczkowa 6
96-320 Badowo-Dańki